หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้กล่าวรายงานและ รับมอบโค
จำนวน 52 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกร 52 ราย ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. เกษตรกร และประชาชนร่วมพิธี
ณ วัดบ้านวังสีสด หมู่ที่ 3 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก