หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
บ้านโตนด ม.7 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 60 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ ณ หน้าศาลาเอนกประสงค์ บ้านโตนด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
กลับหน้าแรก