หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบกระบือ จำนวน 9 ตัว จากโรงเรียนปลูกปัญญา นำโดยคุณทศพล ตันติวงษ์ พร้อมคณะครูอาจารย์
ผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ นำส่งมอบให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกำปัง อ.โนนไทย
ยืมเพื่อการผลิต ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก