หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ร่วมถ่ายทำสารคดีกิจกรรมเด่นของกรมปศุสัตว์ตอน "โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ " ซึ่งนำทีมถ่ายทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ พร้อมนี้ได้มอบอาหารผสมสำเร็จของกรมปศุสัตว์(TMR) และเวชภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรโครงการฯด้วย
ณ บ้านโตนด หมู่ที่ 7 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก