หัวเว็บ
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
กลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ , นายก อบต.ถนนโพธิ์ , และกลุ่มเกษตรกรร่วมถ่ายทำสารดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
สารคดี
กลับหน้าแรก