หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบ
โค จำนวน 22 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พี่น้องเกษตรกร ร่วมพิธี
พร้อมกันนี้สนง.ปศอ.โนนไทย ได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวของเกษตรในพื้นที่
ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก