หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จัดพิธีมอบโค 57 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศิษฐ์ อินทร์กรอุดม นายอำเภอโนนสูง
เป็นประธานพิธี ณ บ้านใหม่เกษมเหนือ หมู่ที่ 13 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก