หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายพินิจ จตุรโกมล สัตวแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง
ออกติดตามงานธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบลูกโคเพศเมีย ตัวที่ 1 ครบ 18 เดือน จำนวน 6 ตัว ,ประเมินราคาโคเพศผู้
จำนวน 2 ตัว และติดตามลูกเกิด จำนวน 35 ราย ในพื้นที่ ม.2 บ้านสะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก