หัวเว็บ
นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย
ตามโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนขัย เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายฉลาด ศรีทาน้อย เกษตรอำเภอลำทะเมนชัย นายสมเดช มานอก ท้องถิ่นอำเภอลำทะเมนชัย ร.ท.อัครวัฒน์ สิมมา สัสดีอำเภอลำทะเมนชัย
นายเสนาะ ตรงจิตรปัญญา พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำทะเมนชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโปร่ง ม.3 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งทำการฝังไมโครชิพ ฉีดยาถ่ายพยาธิ วัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อย ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก