หัวเว็บ
นาย พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค-กระบือ จำนวน 20 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกร 20 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีท่านปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอ ลำทะเมนชัย,เกษตรอำเภอ,
กศน.อำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,สวป.,ผช.สาธารณ สุขอำเภอ ,ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ,กำนัน, ผญบ. เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บ้านใหม่ทะเมนชัย ม.6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก