หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จัดพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย
กระบือ 30 ตัว โดยมีนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหมัน ม. 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก