หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ จำนวน 33 ตัว ซึ่งนายอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงค์ ประธานกรรมการ บริษัท รัตนาดีแลนด์
จำกัด และครอบครัวได้เลี้ยงไว้แล้วบริจาคให้กรมปศุสัตว์ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมอบให้เกษตรกรอำเภอคง
จำนวน 19 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงค์ และภริยา ,นายพิสิษฐ์ นาคำ กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
,รต.ดร.ไพโรจน์ ดีษะเกษ ผอ.ศูนย์enrollment ประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคง เกษตรกร และชาวบ้านหมันร่วมในพิธี
ณ วัดบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก