หัวเว็บ
นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานรับมอบโค จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธานายบัว ผูกกระโทก เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ จำนวน 2 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านตูม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา โดยมีนายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการรับมอบดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก