หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม โดยนายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบลูกโคเพศเมีย จำนวน 5 ตัว ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ จำนวน 5 ราย
ณ บ้านช่อพัฒนา ม.8 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก