หัวเว็บ
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทำบุญปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 19 ตัว โดยมีนายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนเกษตรกรอำเภอชุมพวง เป็นผู้รับมอบสัตว์ดังกล่าว พร้อมปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ"เกษตรทฤษฎีใหม่ " ของอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19 ราย ต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร และในช่วงบ่าย อำเภอชุมพวง โดยนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ที่ได้รับมอบจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 19 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อ.ชุมพวง ร่วมในพิธี ในการนี้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ได้ทำการตีตราเย็น และฝังไมโครชิพให้แก่สัตว์ ทั้ง 19 ตัว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก