หัวเว็บ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายบุญมี นนตานอก เกษตรกร
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก