หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ในโค-กระบือ ฝังไมโครชิป จำนวนเกษตรกร 40 ราย โค-กระบือ รวม 256 ตัว ฝังไมโครชิฟแม่กระบือทั่วไป จำนวน 73 ตัว ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำเกษตรกร เจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี ที่บ้านกู่ ม.4 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
กลับหน้าแรก