หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ออกตรวจติดตามลูกสัตว์เกิด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมฝังไมโครซิป
ที่กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสระไผ่ โคกสะอาด ต.ด่านช้าง กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหว้าเอน กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองโดน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
จำนวนเกษตรกร 81 ราย ฝังไมโครซิป โค-กระบือ 67 ตัว ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเลี้ยงโค กระบือและสมาชิกเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
กลับหน้าแรก