หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดงาน "ประเพณีบุญเดือน 3 ครั้งที่ 3/2559" พิธีทูนขวัญข้าว สู่ขวัญโค-กระบือ
ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก โดยท่านประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานฯและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ บ.สระไผ่-โคกสะอาด
ม.4,ม.10 ต.ด่านช้าง มีกิจกรรมประกวดโค-กระบือ แข่งขันยิงหนังสติ้ก จับปลาไหล จับปลาข่อใหญ่ เลียนเสียงกระบือ แข่งขันวาดภาพระบายสีวิถีชาวนาไทย
ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมด้านปศุสัตว์เป็นอย่างดี เกษตรกรและผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
บุญเดือน3
กลับหน้าแรก