หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ โดยนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ให้แก่โค-กระบือของเกษตรกรรับบริการ 48 ราย โค 2 ตัว กระบือ 128 ตัว ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
FMD
FMD
FMD
FMD
กลับหน้าแรก