หัวเว็บ
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรฺ์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค-กระบือ จำนวน 52 ตัว
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
เกษตรอำเภอ สาธารณสุข พัฒนาการ ประมง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ สัสดี ทหารประจำอำเภอบัวใหญ่ ร่วมพิธีมอบโค-กระบือ
ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก