หัวเว็บ
ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประเพณี "บุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือ ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก"
ประจำปี 2559 ณ ที่ ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ในงานมีกิจกรรมทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือ
ปล่อยขบวนรถผ้าป่าปุ๋ยคอก การออกร้านนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนา การไถนา การประกวดกระบือ การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดวาดภาพ วิถีชาวนาไทยของเด็กนักเรียน การมอบถังหมักพืชอาหารสัตว์ มีการโชว์พ่อพันธุ์กระบือรางวัลแกรนด์แชมป์ราคาตัวละ 5 ล้านบาท "เบิ้มพันล้าน"
จากจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทำรายการจากทีวีช่อง 7 โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 500 คน
ในการนี้นาย พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
บุญเดือน3ขุนทอง
กลับหน้าแรก