หัวเว็บ
นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วย นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง
นายสังวาลย์ แก้วคำกอง รองนายกอบต.ด่านช้าง และผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวง บ้านหนองเม็ก ออกตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแวง
และบ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมมอบวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือให้แก่อาสาปศุสัตว์ เจ้าของสัตว์
และได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรคในบริเวณที่เลี้ยงโค-กระบือ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก