หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา น.สพ.ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกบริการผสมเทียมกระบือของเกษตรกร จำนวน 1 ราย กระบือ 5 ตัว และบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกร 6 ราย แยกเป็นสุนัข 14 ตัว แมว 6 ตัว
ในพื้นที่บ้านดอนมัน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก