หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อำเภอสีดา และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ออกบริการติดตามตรวจท้องโคหลังจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ด้วยฮอร์โมนและผสมเทียม ที่บ้านดอนเต็ง ม.5 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก