หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามตรวจเยี่ยม มอบเวชภัณฑ์ ยาฆ่าเชื้อโรค และให้กำลังใจชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม โรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พื้นที่หมู่ที่ 9,17 ต.จันทึก และหมู่ที 11 ต.หนองสาหร่าย(พื้นที่เกิดโรค) หมู่ที่ 6,11,12 ต.จันทึก(พื้นที่เสี่ยง) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วม ระหว่าง ปศจ.นม.,กอง สารวัตร(ด่านกักกันสัตว์ นม.,อุดร,หนองคาย,เลย,มุกดาหาร)และนายสัตวแพทย์ จาก สคบ. กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ทุกจุดเจ้าหน้าปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งมากมีการแบ่งงาน กันเป็นชุดรักษา ชุดฉีดวัคซีน ชุด ปจว.(แจกยาฆ่าเชื้อ) ชุด ควบคุมการเคลื่อนย้าย มี การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเปียกชุ่มในจุดรถวิ่งผ่านทุกจุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก