หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราขสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอคง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ
ควบคุมโรค FMD ในโคกระบือ หมู่ที่ 7 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยสัตว์เริ่มหายเป็นปกติ เริ่มกินหญ้าได้แล้ว ทั้งนี้ ทางด่านกักกันสัตว์
ขอนแก่นได้จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมตั้งจุดตรวจสัตว์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก