หัวเว็บ
นายรัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประทาย เข้าติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย
ที่ ต.หนองไม้แดง อ.ประทาย โดยมี นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย นายคมแสน พิลาสมบัติ นายก อบต.หนองไม้แดง ร่วมดำเนินการ มีกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วมทั้งตำบล ชี้แจงให้ความรู้มาตรการป้องกันโรค มอบวัคซีน ยารักษา ยาฆ่าเชื้อ ให้ความช่วยเหลือรักษาเกษตรกรที่มีสัตว์ป่วย
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พ่นยาฆ่าเชื้อจุดเกิดโรค เพื่อป้องกันการระบาดและให้โรคสงบโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
กลับหน้าแรก