หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ออกตรวจประเมินเตรียมความพร้อมสนามชนไก่ เพื่อป้องกันโรคในสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 23 แห่ง ในพื้นที่16 อำเภอ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก