หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครนาชสีมา นำเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.
นำโดย ร.ต.อ.สวัสดิ์ หงษ์คำมี ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง นำโดย พ.ต.ต.ทัศนัย นคราวนากุล ,เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์บันไดม้า
และนิติกรจาก สนง.ปศข.3 ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกรณี มีการนำเนื้อสัตว์จากประเทศอินเดียเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้ว ไม่พบเนื้อที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กลับหน้าแรก