หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง ออกสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
FMD
FMD
FMD
FMD
กลับหน้าแรก