หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา น.สพ.ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ผสมเทียมจาก อำเภอห้วยแถลง จักราช
หนองบุญมาก เสิงสาง ครบุรี โชคชัย วังน้ำเขียว เมืองยาง ลำทะเมนชัย บ้านเหลื่อม บัวใหญ่ สีดา โนนสูง และ นายทศพล สวัสดิ์ น.สพ.DHHU.อำเภอพิมาย
ร่วมออกค่ายโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คณาอาจารย์และ นศ.จาก มรภ.นครราชสีมา และ อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จำนวน 14 หมู่บ้าน
เกษตรกรมารับบริการจำนวน 134 ราย ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข 280 ตัว ฉีดยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงให้กับโค 375 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัดให้กับ
โค 32 ตัว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
บริการสุขภาพสัตว์
บริการสุขภาพสัตว์
บริการสุขภาพสัตว์
บริการสุขภาพสัตว์
บริการสุขภาพสัตว์
บริการสุขภาพสัตว์
กลับหน้าแรก