หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
และหน่วย DHHU ปากช่อง ประชุมร่วมกันและออกสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมนำเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อ
มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เกิดโรคที่หมู่ 17 ต.จันทึก อ.ปากช่อง และนำวัคซีนและยาฆ่าเชื้อลงรอบจุดเกิดโรค จำนวน 5 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย หมู่ 5,6,7,9,12,ต.จันทึก อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดไปยังพื้นอื่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
FMD
FMD
FMD
FMD
กลับหน้าแรก