หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ออกติดตามสถานการณ์การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก