หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ให้บริการผ่าตัดทำหมันในสุนัข-แมว จำนวน 76 ตัว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และ แมว จำนวน 176 ตัว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก