หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาโดยนายพินิจ จตุรโกมล สัตวแพทย์อาวุโส นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ร่วมให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ให้บริการฉีดวัคซีน
สุนัข แมว ,ทำหมันสุนัข แมว ,แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์
ณ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์พัฒนา ม. 3 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก