หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกดำเนินการฝังไมโครชิพ และแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ม.3 บ้านวังม่วง ม.13 บ้านใหม่เกษมเหนือ ต.ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
กลับหน้าแรก