หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาฝึกงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ออกให้บริการเจาะเลือดแพะจำนวน 61 ตัว เพื่อขอใบรับรองฟาร์มปลอดโรค ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
และแจกจ่ายวัคซีนFMDให้กับฟาร์มแพะของนายทรงพล เฉิดกระโทก ม.15 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
ตรวจเลือดแพะ
กลับหน้าแรก