หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพิบูลย์ แสงสุระ นายก อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ร่วมจัดหน่วยบริการ
"สงกรานต์กลับบ้านอุ่นใจ ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า" ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์
หมู่บ้านละ 2 คน(30คน) มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมว มารับบริการเป็นจำนวนมาก
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสระมะค่า ม.4 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก