หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จ.นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ ฉีดวัคซีน
และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 25 ตัว ณ ศาลาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก