หัวเว็บ
น.สพ.รัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่ตำบลจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งสัตว์ที่ป่วยเริ่มหายเป็นปกติและไม่พบการระบาดเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้มอบยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก