หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน "วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day" ประจำ ปี 2559 มีการจัดแสดงนิทรรศการ
บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจรักษาโรคสัตว์ ให้กับสุนัขและแมว แนะนำการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพล สงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
rabie day
rabie day
rabie day
rabie day
rabie day
กลับหน้าแรก