หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย
ร่วมกับนิติกรประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปักธงชัย ร่วมดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558
พรบ.การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2535 ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย โดยเข้าตรวจสอบที่โรงฆ่าสัตว์และตรวจสอบเนื้อโคสดแช่แข็ง ของผู้ประกอบการที่
ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย พบผู้กระทำความผิดและส่งดำเนินคดีจำนวน 1 ราย ข้อหาฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่( มาตรา15)
และจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ผ่านการตรวจจากพนักงานตรวจโรคสัตว์(มาตรา 25) ส่วนเนื้อโคแช่แข็งจำนวน 4,000 กิโลกรัม
ให้อายัดรอการตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามีการดำเนินถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
กลับหน้าแรก