หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน
"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)" เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ 2558 อำเภอวังน้ำเขียว ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
field day
field day
field day
field day
field day
field day
กลับหน้าแรก