หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยนายภูดิส ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว นำทีมงานเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานโครงการ
ตรวจโรคบรูเซลโลสิสและทดสอบโรคทูเบอร์คูโลสิสในโค(zoning) จำนวน 52 ตัว ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
ตรวจเลือด
ตรวจเลือด
ตรวจเลือด
ตรวจเลือด
ตรวจเลือด
ตรวจเลือด
กลับหน้าแรก