หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับรอง
สถานกักกันสัตว์เอกชน ประเภทสัตว์ปีก(ไก่พ่อแม่พันธุ์) เพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ฟาร์มอุดมทรัพย์ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก