หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายอุทิตย์ ทวยขุนทด เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยปศุสัตว์ตำบล ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ติดเบอร์หู NID
เจาะเลือดตรวจโรคบลูเซลโลซีส ในโคโคราชวากิว จำนวน 20 ตัว เกษตรกร จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก