หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมออกหน่วยบริการ
อำเภอเทพารักษ์ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ การดูแลการจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จำนวน 75 ราย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก