หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่บ้านบึงปรือ ม.7 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์การดูแล
การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ เรื่องโรคระบาดสัตว์ มอบอุปการณ์เวชภัณฑ์ วัคซีน และรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ๒๕ ราย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก