หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน
พร้อมด้วยนายอุทิตย์ ทวยขุนทด และปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย รับฟังปัญหาความต้องการ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ มอบเวชภัณฑ์ วัคซีน อุปกรณ์ทำวัคซีน ให้กับเกษตรกร 20 ราย ที่บ้านคลองขามป้อม ม.6 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก